HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP

Vyhledávání

Novela dopravního zákona

Vydáno dne: 22.12.2015

V roce 2016 s největší pravděpodobností vejde v platnost novela dopravního zákona, který nedávno schválila poslanecká sněmovna a nyní na schválení čeká v senátu. V souvislosti s ní se v médiích objevila řada zkreslujících tvrzení. Základním motivem všech těchto novinářských zjednodušení je, že osobním transportérům Segway byl zakázán pohyb po chodnících a dalších komunikacích.

Bohužel, novináři dávají opět přednost senzaci, před informováním o skutečném stavu věcí. Proto upřesňujeme, novela silničního zákona generálně nezakazuje provoz "osobních přepravníků" (jak nazývá zařízení využívající samobalancující technologii - tedy i Segway), pouze dává možnost jejich provoz omezit dopravním značením. Tedy napříště obce budou mít možnost v některých částech omezit provoz osobních přepravníků. Dosud užívání Segwayů a podobných zařízení nebyl legislativně upraven, nynější úprava naopak legalizuje jejich užívání a zpřesňuje podmínky provozu. 

Výňatek z novely zákona č. 361/2000 Sb.:

§ 60a

Užívání osobního přepravníku
(1) Osoba na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení (dále jen „osobní technický prostředek“) smí užít chodníku, stezky pro chodce, stezky pro chodce a cyklisty nebo odděleného pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním technickém prostředku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním technickém prostředku se § 55 použije obdobně.

(2) Osoba na osobním technickém prostředku smí užít jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo oddělený pruh pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí jedoucích cyklistů; § 57 odst. 3 a 8 a § 73 se použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním technickém prostředku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním technickém prostředku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.

(4) Osoba na osobním technickém prostředku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně.

Nová modelová řada Segway SE je tady!

Vydáno dne: 14.04.2014

Právě uvádíme na Český trh nový model osobního transportéru Segway s typovým označením SE. Segway i2 SE a Segway x2 SE se dočkaly faceliftu a funkčních změn, které zlepšují komfort jízdy a zvyšují bezpečnost! To vše bez navýšení ceny! Celý článek...

Asociace Segway ČR

Vydáno dne: 03.12.2012

Podnikáte se Segwayi? Přihlašte se do Asociace Segway ČR, která sdružuje ty, kteří využívají Segway k obchodu či je mají prostě jen rádi. Vše podstatné se o asociaci dozvíte na www.asociace-segway.cz