HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP

Vyhledávání

SLEDOVACÍ SYSTÉM SEGWatch


SEGWatch – tak se jmenuje unikátní systém vyvinutý pro hlídání polohy a pohybu osobních transportérů Segway. Díky systému SEGWatch majitelé osobních transportérů Segway v každém okamžiku vědí, co se právě děje (nebo dělo) s jejich strojem. SEGWatch je v současnosti nejdokonalejší ochranou Segwayů před krádeží. Vedle jiného pak nabízí řadu praktických funkcí, které ocení uživatelé Segwayů jak v komerční, tak osobní sféře.

Přednosti systému SEGWatch

 • dokonalé hardwarové a softwarové řešení systému SEGWatch
 • bezúdržbovost
 • jednoduchý přístup uživatele k informacím (před webovou stránku)
 • přijímaní signálu GSM/GPS vysoce citlivým přijímačem
 • umístění přijímače uvnitř osobního transportéru Segway
 • nízké provozní náklady

Jak systém SEGWatch funguje?

Jádrem systému SEGWatch je přijímač GSM a GPS signálu. Tento přijímač je integrovaný přímo do těla osobního transportéru Segway. To znamená, že není zjevné, zda v tom či onom Segwayi  je systém SEGWatch instalován, či nikoliv. Jeho demontování v zásadě laik nezvládne. Přijímač je vysoce citlivý, díky tomu dokáže polohu Segwayie lokalizovat i v husté zástavbě a rušeném provozu. Zásadní výhodou přijímače je to, že se uživatel nemusí starat o jeho nabíjení; nabíjí se z baterií Segwayie (odběr energie je minimální). Přijímač funguje i v případě, že ze Segwayie  jsou demontovány baterie, z vlastní baterie je pak schopný určit polohu Segwayie po dobu šesti měsíců! Vzhledem k tomu, že k lokalizaci polohy Segwayie přijímač užívá i signál GSM, určí polohu osobního transportéru Segway i v uzavřeném prostoru, kde není možné přijmout signál GPS. Ochrana osobního transportéru Segway je tak zajištěna na nejvyšším současném technickém stupni.

 Pro uživatele systému SEGWatch je „vstupní branou“ k informacím z přijímače webová stránka (tzv. SEGWatch Center), na které (po zadání příslušného hesla) vidí mapu s aktuální polohou sledovaného Segwayie a zároveň  může – podle stupně nastavení – zjišťovat další důležité informace. Vzhledem k tomu, že do SEGWatch Centra se vstupuje skrze webovou stránku, může se uživatel na SEGWatch Centrum snadno napojit všude tam, kde má přístup k internetu. 

Jaké funkce SEGWatch Center nabízí?

 

 1. On-line monitoring

Jedná se základní a zároveň klíčovou funkci SEGWatch Centra. Tato funkce zobrazuje na mapě aktuální polohu sledovaného osobního transportéru Segway (sledování není omezené počtem osobních transportérů Segway). Vedle polohy Segwayie uživatel získává také informace  o  GPS souřadnicích, rychlosti Segwayie PT, nadmořské výšce, stavu vnitřní baterie přijímače GPS a GSM signálu, času posledního příjmu dat a počtu viditelných satelitů, ze kterých je signál přijímán.

 1. Historie

Funkce „Historie“ umožňuje uživateli rekonstruovat pohyb sledovaného Segwayie (nebo skupiny Segwayů) na mapě ve zvoleném časovém úseku (v horizontu hodin i dní). Funkce zároveň zobrazuje „Historiograf“ (viz obr. ). Na něm uživatel může konkrétně animovat pohyb sledovaného Segwayie PT a zároveň má přesné informace o charakteru (výškovém profilu) trasy. Funkci „Historie“ ocení především majitelé Segwayů, kteří osobní transportéry používají pro podnikaní (např. v půjčovnách nebo bezpečnostních agenturách).

 1. Statistika

Tato funkce uživateli zpřístupňuje všechna sledovaná statistická data, která zachycují provoz osobních transportérů Segway. Na srozumitelných grafech uživatel vidí, kolik ujel Segway za den kilometrů, celkové ujeté kilometry, průběh naplnění kapacity záložní baterie přijímače GPS a GSM signálu (uvnitř Segwayie PT), počet projetých zón atd. Grafy poskytují informace za zvolený den či širší časové údobí, podle potřeb uživatele. Statistické údaje jsou nezbytné především pro sledování vytíženosti Segwayů, plánování pravidelných servisních prohlídek, stanovování optimálních tras atd. 

 1. Střežené zóny (geofences)

Tzv. geofence – jsou střežené zóny, které si uživatel sám nastavuje na mapě. Pokud chce, aby se Segway pohyboval pouze v určitém prostoru, definuje tento prostor na mapě webové stránky (SEGWatch Centra), na které sleduje pohyb a polohu osobního transportéru Segway. Pokud Segway PT tento prostor opustí, je uživatel ihned upozorněn prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy. Funkce střežené zóny je vhodná především pro majitele půjčoven, bezpečnostních agentur či policejní sbory. Střežená zóna je zároveň jednou z nejúčelnějších prevencí pro krádeži.

 1. Kontrola průjezdů (triggers)

Funkce kontroly průjezdů využijí především majitele půjčoven a pracovníci bezpečnostních společností a policií. Pokud se osobní transportér Segway musí pohybovat po stanovené trase (např. při zápůjčce turistům, nebo hlídkové službě), uživatel na mapě webové stránky (SEGWatch Centra) určí kontrolní body. Uživatel následně přesně určí, kolikrát sledovaný Segway stanovenou trasou projel. Pokud je Segway  používán pro komerční účely, účetní mód spočítá, kolik mělo být utrženo peněz. V případě užití u bezpečnostních agentur, funkce zajišťuje přehled o vykonaných pochůzkách.