HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP

Vyhledávání

SEGWAY - PRO HOTELY, PŮJČOVNY, ZÁŽITKOVÉ A INCOMINGOVÉ AGENTURY

Segway i2 SE a x2 SE se v posledních letech široce uplatnily v cestovním ruchu, zvláště pak v hotelech, půjčovnách, incomingových a zážitkových agenturách. Jízda na Segwayi je zábavná a jednoduchá. Proto právě turisté Segwaye vyhledávají a rádi je zařazují do svého programu.

Hotely

Hosté čekají od hotelů stále více služeb. Možnost zapůjčení osobních transportérů Segway je pak další služba, která poskytne hotelu zajímavou konkurenční výhodu. Praxe ukazuje, že právě Segwaye patří k těm nejvyjhledávanějším službám. Segway totiž v soubě snoubí dvě dokonalosti: skvělou technologii, jejíž "ovládnutí" - díky intuitivnímu řízení - uhrane téměř každého a požitek z jízdy. Segway nahrazuje chůzi (není alternativou ani kola, motocyklu či automobilu), proto se s ním dá jet i tam, kam může jen pěší. Jízda, příroda, adrenalin (v mezích normy)... hoteloví hosté vždy kladně ocení. Pokud se jim bude líbit nejen hotel, ale i jeho okolí, které poznají nejlépe na Segwayi, rádi se vrátí.

Půjčovny

Úspěšné jsou půjčovny Segwayů zvláště pak v turisticky atraktivních lokalitách se půjčovny Segwayů staly výdělečnou podnikatelskou aktivitou. Půjčovna Segwayů je v zásadě jednoduchý byznys. Stačí k němu nejméně čtyři Segwaye, vyškolená a spolehlivá obsluha a vhodná lokalita. Segway přitahuje turisty, mnozí si za dobu svého pobytu  jdou půjčit Segway několikrát. Ve větších aglomeracích klienti z bezpečnostních důvodů jezdí vždy s průvodcem. Tam, kde to je možné a hlavně bezpečné, mohou klienti jezdit sami (např. v ohraničených parcích a lesích).

Incomingové agentury

Turisté přijíždějící do České republiky stále hledají něco nového. Nestačí jim prohlídka památek či návštěva tradičních hostinců. Chtějí mít zažitek, který jim jejich cestu výrazně obohatí. Vhodným zážitkem je projížďka na Segway. Naši zkušení instruktoři naučí každého ovládat Segway a zároveň klienty bezpečně provedou spletitými uličkami Prahy.
Bližší informace na čísle +420 723 434 974, info@gsi-distribution.cz, www.segway-point.cz

Zážitkové vouchery

Jízda na Segway je doslova "adrealin pro každého". Také pro dostupnost a zároveň zajímavost projížděk na Segwayi se velmi populární staly dárkové vouchery, které jsou vhodé pro všechny věkové skupiny.
Bližší informace na čísle +420 723 434 974, info@gsi-distribution.cz, www.segway-point.cz

Výhody osobních transportérů Segway

-  snadné (intuitivní) ovládání
-  bezpečná a moderní technologie
-  nenáročná údržba
-  ekologičnost (možnost jízdy v exteriéru i interiéru)
-  ekonomičnost (nízké provozní náklady)

Rádi vám poradíme, pokud chcete podnikat s osobními transportéry Segway, navštivte nás.


GSI distribution s.r.o. pro vás zajistí

-   plán fungování Segwayů (hotely, půjčovny, incoming)
-   pomoc s tvorbou tras či vytipujeme lokalitu
-   finanční plán návratnosti investice
-   poradenství v oblasti marketingu
-   právní poradenství
-   zaškolení personálu
-   zajištění bezpečnostních pomůcek