HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP HOME EMAIL WEBSIDE MAP

Vyhledávání

Vše o Segwayi SE

Segway je perfektní symfonií funkce,formy a zábavy určený k přepravě osoby a přiměřeného nákladu. Výrábí se ve dvou základních modelech i2 SE (městský typ) a x2 SE (terénní typ). Jeho užití je mnohostranné. Uplatňuje se ve volnočasových aktivitách, v cestovním ruchu, v průmyslu (zvláště v logistických centrech), v doručovatelských službách, u bezpečnostních složek apod. Moderní technologie, kterou Segway reprezentuje, z něho doslova činí výrobek 21. století. Vyráběn je americkou společností Segway Inc. v USA, kde je zároveň montován. V zásadě platí, že v každé zemi prodává Segwayie vždy jen jeden distributor (výhradně pro klienty v dané zemi), který zároveň zajišťuje servis (v ČR to je společnost GSI distribution s.r.o.). Podstatou Segway je jeho ekologický tichý provoz. Díky tomu, že je poháněn bateriemi, lze s ním jezdit jak v exteriéru, tak interiéru. Nízké jsou rovněž režijní náklady. Cena 100 km je cca 9 Kč.